Terminologija, povezana z ruleto

Terminologija, povezana z ruleto

2018-01-21 06:50:51 - Braňo "Ace"

Do you think you understand all the terms used when playing roulette? Check up the meaning of words in our roulette termbase, containing over 100 standard terms.

A

 • American roulette (Ameriška ruleta) – posebna vrsta rulete. V tem primeru ima ruletno kolo 38 polj. Poleg običajnih števil ima tudi polje z dvojno 0, t.j. 00.
 • American wheel (Ameriško kolo) – kolo ameriške rulete. Ima 38 polj z dvema ničelnima poljema (polji 0 in 00).

B

 • Backtrack – zunanje polje rulete. Tega uporablja delivec, da zavrti kroglo.
 • Ball – Delivec vrže kroglico na kolo rulete; potem ko se zaustavi, njen položaj določi zmagovalno številko. Pravilni način metanja kroglice je v nasprotni smeri urinega kazalca, medtem ko se kolo vrti v smeri urinega kazalca.
 • Biased wheel – okvarjeno kolo. Če se kroglica na določenih številkah ustavlja pogosteje kot na drugih, pogosto pravimo, da je kolo okvarjeno.
 • Biased numbers – številke, ki zaradi pristranskega kolesa zmagujejo pogosteje kot druge.
 • Big number – številka, ki zmaga pogosteje kot bi statistično morala, je lahko kazalnik za biased wheel.
 • Black action – stava s črnimi žetoni.
 • Blacks – črni žetoni.
 • Black bet – stava na črno barvo.
 • Bottom track – notranje polje rulete, s katerega kroglica pade na dobitno številko.

C

 • Capping a bet – kršitev pravil za stave, rezultat katere je namerna postavitev več žetonov na zmagovalno polje.
 • Carré – francoski izraz za corner bet. Z drugimi besedami, stava na 4 številke.
 • Casino Edge (House Edge) – število, ki določa, kako velika je prednost casinoja. Večje kot je število, nižja je statistična verjetnost zmage. Evropska ruleta ima prednost casinoja 2,70 % (zaradi ene 0), medtem ko ima ameriška ruleta prednost casinoja 5,26 % (zaradi 2 ničel).
 • Chasing losses – Povečanje stave v poskusu nadomestitve prejšnjih izgub.
 • Check Rack – posebno držalo za žetone.
 • Cheval – francoski izraz za stave na par, t.j. dve številki.
 • Chips – ti določajo vrednost vaše stave.
 • Choppy game (Nenavadna igra) – stanje igre, ki je neobičajno za ruleto. Na primer, vrsta izgub za igralce, za casino itd.
 • Combination bet (Kombinirana stava) – stava enega ali več žetonov na dve ali več številk.
 • Colonne – francoski izraz za column bet, npr. stava na enega od treh stolpcev rulete.
 • Cold table (Hladna miza) – slengovski izraz za mizo, kjer igralci navidezno pogosteje izgubljajo.
 • Column bet (Stolpična stava) – stava na enega od stolpcev rulete. En stolpec vsebuje 12 številk.
 • Corner bet (Vogalna stava) – stava na 4 številke hkrati; to dosežemo tako, da postavimo žeton na presečišče teh številk.
 • Croupier – francoski izraz za delivca pri ruleti.

D

 • Dealer – uslužbenec casinoja, ki je dogovoren za mizo rulete, sprejema stave in vrti kolo.
 • Derniere – francoski izraz za stave na tretji ducat (25 do 36).
 • Double Row – imenovana tudi six number bet, je stava na šest številk, ki se nahajajo v dveh zaporednih vrstah.
 • Double Zero – dvojna ničla. Obstaja samo pri ameriški ruleti.
 • Double Zero Wheel – kolo ameriške rulete.
 • Douzaine – francoski izraz za dozen bet. Povedano drugače, gre za stavo na ducat, t.j. dvanajst zaporednih številk, kot so od 1 do 12.
 • Dozen bet – glej Douzaine.

E

 • En Plein – francoski izraz za stavo na eno številko.
 • En Prison – posebno pravilo, ki se včasih uporablja za parne stave (črno/rdeče, sodo/liho), ko se krogla ustavi na 0. Pravilo ponuja igralcu možnost izbire: ali izgubi polovico svoje stave, ali pa pusti stavo na mizi za naslednji krog. Če se krogla v naslednjem krogu znova ustavi na 0, potem igralec izgubi celotno stavo. Pravilo je mogoče uporabiti dvakrat zaporedoma.
 • European roulette (Evropska ruleta) – najbolj priljubljena vrsta rulete s 37 številkami. Ima samo eno 0, zaradi česar igralcem nudi boljše možnosti kot ameriška ruleta.
 • Even bet (Parna stava) – stava na soda števila. (0 in 00 ne veljata).
 • Even money – Stava z zmagovalnim razmerjem 1:1, to je stava na barve, sodo/liho itd.

F

 • Fair game – igra, pri kateri nobena stranka (igralec/casino) nima prednosti. Ruleta ni poštena igra.
 • Five number bet – posebna stava, ki je možna samo pri ameriški ruleti. Igralec stavi na številke 0, 00, 1, 2 in 3. Ta stava ima prednost casinoja 7,89 %.
 • Flat bettor – ime igralcev, ki vedno stavijo na iste številke.
 • French roulette (Francoska ruleta) – podobna evropski ruleti. Ima enojno 0 in nekaj manjših specifičnih sprememb pri pravilih, npr. La partage.
 • Free spin – možnost vrtenja rulete brez pologa.

G

 • Golden numbers (Zlate številke) – kot Biased numbers, to so številke, ki zmagujejo pogosteje, kot bi statistično morale zmagovati.
 • Greens – zeleni žetoni.

H

 • High bet (Visoka stava) – stava na najvišjih 18 številk (19 do 36).
 • High Low bet (Stava visoko nizko) – stava na najnižjih 18 številk (od 1 do 18) ali najvišjih 18 številk (od 19 do 36).
 • Hoca – ena od prvih različic igre, podobni ruleti.
 • Hot table (Vroča miza) – miza, kjer igralci navidezno zmagujejo več.
 • House Edge – glej Casino Edge.

I

 • Impair – francoski izraz za stavo na sodo število.
 • Inside bet (Notranja stava) – nasprotje od zunanje stave. To so stave, ki se postavijo znotraj številčnega dela mize rulete, npr., deljena, neposredna, vrstna, vogalna stava.

L

 • La Partage – pravilo, ki se največkrat porablja pri francoski ruleti in je podobno kot En prison. Če se kroglica ustavi na 0, lahko igralec vzame polovico svoje stave; vendar je druga polovica izgubljena, to pomeni, da gre neposredno v casino.
 • Layout (Razporeditev) – območje mize, kjer igralci postavljajo svoje stave.
 • Low bet, Manque (Nizka stava) – stava na najnižjih 18 številk (1 do 18).

M

 • Manque (Low bet) – francoski izraz za stavo na najmanjših 18 številk (1 do 18).
 • Moyenne – francoski izraz za stave na drugi ducat (13 do 24).

N

 • Negative progression (Negativno napredovanje) – ime za ruletne sisteme, kjer igralci povečajo svoje stave po izgubi (Fibonacci, Martingale).
 • Nickel (Nikelj) – žeton, vreden 5 dolarjev ali evrov.
 • Noir – francoski izraz za stavo na črno, npr., stavo na črno barvo.

O

 • Odd bet (Neparna stava) – stava na liha števila.
 • Outside bet (Zunanja stava) – stave zunaj številčnega polja mize rulete. Te zajemajo, npr. stave na barve, soda/liha števila itd.
 • Orphelins – francoski izraz za stavo na sirote. To je stava na števila, ki se na kolesu nahajajo ena zraven druge, a so na mizi daleč narazen.

P

 • Pair – francoski izraz za stavo na soda števila. (razen 0 in 00).
 • Passé (visoka stava) – francoski izraz za stavo na najvišjih 18 številk (19 do 36).
 • Past posting (Pretekle stave) – glej omejitev stave.
 • Pay Out (Izplačilo) – znesek, s katerim dobitki igralca presegajo izgube.
 • Pinching (Izmikanje) – oblika goljufanja, kjer igralec odstrani svoje izgubljene stave z mize.
 • Plain (Neposredna stava) – stava na eno številko.
 • Player clocking (Posnemanje igralca) – sledenje dejanjem drugega igralca s ciljem ponavljanja njegovih stav in dobitkov.
 • Positive progression (Pozitivno napredovanje) – ime za ruletne sisteme, kjer se stava poveča po zmagi.
 • Premiere – francoski izraz za stave na prvi ducat (1 do 12).

Q

 • Quarter bet, Square bet (Četrtinska stava, kvadratna stava) – stava na 4 številke.
 • Quatre – francoski izraz za četrtinsko/kvadratno stavo.

R

 • Red bet (Rdeča stava) – stava na rdečo barvo.
 • Red Black bet (Rdeče črna stava) – stava na rdečo (18 številk) ali črno (18 številko) barvo.
 • Reds (Rdeči) – rdeči žetoni, glej tudi nikelj.
 • Rien ne vas plus – francoski izraz za zaključek stave.
 • Rouge – francoski izraz za stavo na rdečo barvo.
 • Roulette chips (Ruletni žetoni) – žetoni, ki se uporabljajo pri ruleti.
 • Roulette strategy (Ruletna strategija) – strategija za ruleto. To so predvsem specifične metode, ki jih uporabljajo igralci, da bi povečali svojo možnost zmage.
 • Roulette system (Ruletni sistem) – sistem rulete; podobno strategiji rulete. Uporablja se za povečanje možnosti igralca za zmago.
 • Roulette wheel (Ruletno kolo) – kolo rulete. Obstaja več različic, odvisno od vrste rulete, katero igrate. Evropska in francoska ruleta imata 37 številk na kolesu (0, 1 do 36), medtem ko ima ameriška ruleta 38 številk na kolesu (0, 00 in 1 do 36). Nov krog se prične z vrtenjem kolesa in metanjem krogle.
 • Row bet (Vrstna stava) – stava na vrsto; imenovana tudi street bet.

S

 • Signature – »brezplačni« krog rulete, ki ga igralci izkoristijo za določanje bodočih zmagovalnih stav.
 • Single number bet, Straight up bet (Stava na posamezno številko, neposredna stava) – stava na eno samo številko.
 • Single zero wheel (Kolo z enojno ničlo) – kolo, ki se uporablja pri evropski in francoski ruleti; vsebuje samo enojno 0.
 • Single zero roulette (Ruleta z enojno ničlo ) – evropska/francoska ruleta.
 • Six Line bet, Six number bet (Vrstna stava na šest, stava na šest številk) – stava na 6 številk v dveh zaporednih vrstah (npr. 1, 2, 3, 4, 5, 6).
 • Sixaine – francoski izraz za stavo na šest številk.
 • Spin – en krog rulete, ki se začne z metanjem kroglice v kolo in konča z zaprtjem stave za naslednji krog.
 • Split bet (Deljena stava) – stava na dve številki.
 • Square bet (Kvadratna stava) – glej corner bet ali quarter bet.
 • Stack (Sklad) – 20 žetonov za ruleto. Skladi pomagajo zaposlenim pri hitrejšem štetju žetonov med igro.
 • Straight up bet (Direktna stava) – glej single number bet.
 • Street bet (Ulična stava) – stava na tri številke v eni vrstici na mizi rulete. Glej tudi row bet.

T

 • Three number bet (Stava na tri številke) – glej street bet.
 • Tiers du Cylinder – francoski izraz za tretji cilinder. To se nanaša na številke, ki se na kolesu nahajajo nasproti 0. To zajema številke med in vključno z 27 in 33.
 • Twelve number bet (Stava na dvanajst številk) – glej column bet.
 • Two number bet (Stava na dve številki) – glej split bet.

V

 • Voisins du Zero – francoski izraz, ki pomeni »sosedje od ničle«. Gre za številke do 17, ki se nahajajo najbližje ničli. Na kolesu so to številke med 22 in 25, vključno s tema številkama.

W

 • Wager requirements (Zahteve za stave) – določajo, kako pogosto mora igralec uporabiti bonus, preden lahko vzame svoj dobitek.
 • Wheel (Kolo) – glej roulette wheel.
 • Wheel head (Glava kolesa) – del kolesa, kjer se nahajajo polja s številkami.
 • Wheel roller (Poganjalec kolesa) – delivec, imenovan tudi krupje.
 • Wheel Clocking (Proženje kolesa) – tehnika, kjer igralec uporablja elektronsko opremo za določanje izida spina.

Z

 • Zero (Ničla ) – zelena polja pri ruleti. Pri evropski ruleti se to nanaša na polje 0, pri ameriški ruleti pa sta dve zeleni polji: 0 in 00.

(terminološko bazo redno posodabljamo in razširjamo, zato se lahko kadar koli vrnete nazaj)

Brezplačno preskusite priljubljene igre
Francoska ruleta Roulette NetEnt Igranje
Multi wheel roulette Roulette Microgaming Igranje
Premier Roulette Diamond Edition Roulette Microgaming Igranje

Na tem spletnem mestu uporabljamo piškotke, ki nam pomagajo pri izboljševanju kakovosti prikazane vsebine. Piškotke lahko onemogočite v nastavitvah brskalnika. Z uporabo naše strani se strinjate z uporabo piškotkov, kot je opisano v našem Pravilniku o piškotkih.

Se strinjam